Expressiveness and system integration

Just a heads-up to let interested readers know of a newish article on the morphosyntactic typology of ideophones by yours truly: Expressiveness and system integration. On the typology of ideophones, with special reference to Siwu (PDF). Completed in May 2012, it has been peer reviewed and accepted, and is due to appear in a special issue of Language Typology and Universals, though the special issue editor tells me that it may, regrettably, take another while before it actually comes out.

Expressiveness and system integration

Deideophonisation and ideophonisation on the expressiveness and system integration continuum

Anyway because this is now being referred to in numerous places I have decided to make the pre-preprint available here. The basic approach is to exploit corpus data on the morphosyntactic variation of ideophones within a language to shed light on some larger questions in the morphosyntactic typology of ideophones. Some of the proposals of possible interest to typologists include the following:

 • an inverse correlation between morphosyntactic integration and various expressive features (the more syntactically independent an ideophone is, the more susceptible it is to the typical processes of expressive morphology and prosodic foregrounding)
 • a functional explanation of the inverse correlation (ideophones are prototypically syntactically independent to help signal their status as depictions of sensory imagery; this also explains their common occurrence at utterance edge)
 • a generalisation about ideophone morphosyntax in relation to frequency (higher frequency ideophones tend to be easier to integrate into morphosyntax, a Zipfian effect that may have to do with the erosive role of frequency)
 • a prediction with regard to the areal diffusion of ideophones (to the extent that ideophones are typically characterised by a low degree of morphosyntactic integration, this should increase their borrowability)
 • a scalar conception of the differences between ideophone systems across  languages (looking at morphosyntax and expressive morphology allows us to state more explicitly what makes the ideophone system of Somali different from that of Siwu and these two different again from Semai)

Enjoy. Here’s to hoping the article won’t take too long to appear in print. I’ve already been working with Kimi Akita on an exciting follow-up project testing some of these proposals quantitatively on Japanese corpus data.

 1. Dingemanse, Mark. accepted. “Expressiveness and system integration. On the typology of ideophones, with special reference to Siwu.” STUF – Language Typology and Universals (special issue).

Ideophones in Bakairi, Brasil, 1894

Last year Sabine Reiter defended an interesting PhD thesis on ideophones in Awetí, a Tupian language spoken in the Upper Xingu area of central Brazil. In the introduction, she mentions an early source on ideophones in this area. It’s a vivid description of a native of Xingu felling a tree, and it’s full of ideophones and gestures:

Wie quält sich der Bakaïrí, um einen Baum zu fällen: frühmorgens, wenn die Sonne tschischi aufgeht, – dort im Osten steigt sie – beginnt er die Steinaxt zu schwingen. Und tschischi wandert aufwärts und der Bakaïrí schlägt wacker immerzu, tsök tsök tsök. Immer mehr ermüden die Arme, sie werden gerieben und sinken schlaff nieder, es wird ein kleiner matter Luftstoss aus dem Mund geblasen und über das erschöpfte Gesicht gestrichen; weiter schlägt er, aber nicht mehr mit tsök tsök, sondern einem aus dem Grunde der Brust geholten Aechzen. Die Sonne steht oben im Zenith; der Leib – die flache Hand reibt darüber und legt sich tief in eine Falte hinein – ist leer; wie hungrig ist der Bakaïrí – das Gesicht wird zu kläglichstem Ausdruck verzogen: endlich, wenn tschischi schon tief unten steht, fällt ein Baum: tokále = 1 zeigt der Kleinfinger. Aber Du, der Karaibe, – plötzlich ist Alles an dem Mimiker Leben und Kraft – der Karaibe nimmt seine Eisenaxt, reisst sie hoch empor, schlägt sie wuchtig nieder, tsök, tsök, pum – ah …, da liegt der Baum, ein fester Fusstritt, schon auf dem Boden. Und da und dort und wieder hier, überall sieht man sie fallen. Schlussfolgerung für den Karaiben: gieb uns Deine Eisenäxte. (Steinen 1894)

Sabine Reiter translates this passage as follows: “How the Bakaïrí struggles with felling a tree: early in the morning, when the sun tschischi rises, – there in the east it rises – he begins to swing his stone axe. And tschischi rises further, and the Bakaïrí – bravely – keeps beating tsök tsök tsök. His arms are getting tired, he rubs them; they drop down. A small and feeble puff of air escapes his mouth, he runs his hand over his exhausted face; he keeps beating, no longer with tsök tsök, but with a groan from deep within his chest. The sun has reached its zenith; the belly – the hand rubs over it and falls into a deep hollow – is empty; how hungry is the Bakaïrí – he shows the most miserable face: finally, when tschischi is already low, falls a tree: tokále = 1 shows the little finger. But you, the caraiba (nonindian), – suddenly everything on the mimic becomes lively and forceful – the caraiba takes his metal axe, swings it high up, strikes it down with force, tsök, tsök, pum – ah …, a last forceful kick, and there lies the tree on the ground. And there and yonder and here again, everywhere one sees them fall. Conclusion for the caraiba: give us your metal axes.”

For African languages, it looks like the earliest clear descriptions of ideophones go back to the 1850’s (Dingemanse 2011:Ch. 3). This particular instance from 1894 is one of the earliest sources I’ve seen yet for the Americas, but it would not surprise me at all to find much earlier descriptions (e.g. of ideophones in Quechua varieties?) given the linguistic interests of early colonisers (e.g. Jesuits) in the New World.

References

 • Dingemanse, Mark. 2011. “The Meaning and Use of Ideophones in Siwu”. PhD dissertation, Nijmegen: Radboud University. http://thesis.ideophone.org/.
 • Reiter, Sabine (2012). “Ideophones in Awetí”. PhD thesis, Köln: Universität zu Köln.
 • Steinen, Karl von den (1894). Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens. Reiseschilderung und Ergebnisse der Zweiten Schingú-Expedition 1887-1888. Berlin: Dietrich Reimer.

Waarom roep je ‘au’ bij plotselinge pijn?

Waarom au?

Is het echt “au” en niet iets anders? (illustratie Frank Landsbergen)

Voor het Kennislink Vragenboek beantwoordde ik de vraag: “Waarom roep je ‘au!’ bij plotselinge pijn?”. Dat is kennelijk een vraag die nogal leeft, want vorig jaar stelde Labyrint radio me dezelfde vraag en dit voorjaar was het raak op Hoe?Zo! radio. Daarom hier, als service voor zoekers, tweeters en andere au-gefascineerden, mijn antwoord.

In deze vraag zitten twee vragen verborgen. Voor een helder antwoord kunnen we die het beste opbreken:

(1) Waarom roepen we als we pijn hebben?

(2) Waarom roepen we ‘au!’ en niet iets anders?

Bij de eerste vraag zijn we in het gezelschap van een hoop andere dieren. Kreten van pijn komen door heel het dierenrijk voor. Waarom? Darwin, die in 1872 een boek schreef over emoties in mens en dier, dacht dat het samenhing met de sterke spiersamentrekkingen  die bijna elk dier vertoont bij een pijnscheut — een geritualiseerde versie van het zich bliksemsnel onttrekken aan een pijnlijke stimulus. Maar dat brengt ons nog niet veel verder: waarom zou de mond daarbij open moeten gaan? Onderzoek sindsdien heeft uitgewezen dat kreten in het dierenrijk ook communicatieve functies hebben: bijvoorbeeld om soortgenoten te alarmeren bij gevaar, om hulp te roepen, of om zorgend gedrag op te wekken. Die laatste functie begint al in de eerste seconden van ons leven, wanneer we het op een huilen zetten en onze moeder ons zorgzaam in de armen neemt. Baby’s, en trouwens de jongen van veel dieren, hebben hele repertoires aan verschillende kreten. In die repertoires is de pijnkreet —de uitroep bij een acute pijnbeleving—altijd duidelijk herkenbaar: een plotseling begin, een hoge intensiteit, en een relatief korte duur. Hier zien we al de contouren van ons “au!”. En daarmee komen we aan bij het tweede deel van de vraag.

Waarom au en niet iets anders? Eerst moeten we de vraag kritisch bekijken. Is het echt nooit anders? Zeg je au als je op je duim slaat of is het “aaaah!”? In het echt is er flink wat variatie. Toch is de variatie is niet oneindig. Niemand roept bibibibibi of vuuuuu in plotselinge pijn. Pijnkreten zijn variaties op een thema. Dat thema begint met een “aa” vanwege de vorm van ons spraakkanaal bij wijd open mond, en klinkt als “aau” als de mond daarna weer snel naar een dichte stand beweegt. Het woordje “au” vat dat thema prima samen. Daarmee hebben we meteen een belangrijke functie van taal te pakken. Taal helpt ons om ervaringen die nooit volledig hetzelfde zijn toch als soortgelijk te beoordelen. Dat is handig, want als we het willen hebben over “iemand die au roept” hoeven we niet de kreet precies te imiteren. In die zin is au een talig woord en geen kreet meer. Is au dan ook in alle talen hetzelfde? Bijna, maar niet helemaal, want elke taal gebruikt zijn eigen inventaris van klanken voor het beschrijven van de pijnkreet. In het Duits is het “au!”, een Engelsman zegt “ouch!”, en voor iemand uit Israel “oi!” — althans zo schreef Byington in 1942 in één van de eerste vergelijkende studies van uitroepen van pijn.

Ieder van ons komt ter wereld met een repertoire van kreten, en leert daarbovenop een taal. Die taal maakt dat we meer kunnen dan het uitschreeuwen — we kunnen er ook over praten. Gelukkig maar, want anders was er van dit antwoord niets terecht gekomen.

Dit stukje schreef ik als bijdrage aan het Kennislink Vragenboek, onder redactie van Sanne Deurloo en Anne van Kessel. Je kunt de gepubliceerde versie van het stuk hier lezen (PDF).

On “unwritten” and “oral” languages

The world’s many endangered languages are often characterized as “unwritten” and “oral” languages. Both of these terms reveal the language ideologies still implicit in many academic approaches to language: “unwritten” defines by negation, revealing a bias towards stable, standardized abstractions of communicative behaviour (away from a dynamic conception of situated talk-in-interaction); and “oral” defines by exclusion, revealing a bias towards the vocal-auditory channel (away from the multi-modal, fully embodied nature of face to face interaction). How much of our research today is unwittingly shaped by these implicit biases?

Better science through listening to lay people

Slides for a presentation given at the ECSITE 2013 Annual Conference on science communication. I spoke in a session convened by Alex Verkade (De Praktijk) and Jen Wong (Guerilla Science). The other speakers in the session were Bas Haring on ‘Ignorance is a virtue’, and Jen Wong on ‘Mixing science with art, music and play’.

We all have them: intellectual blind spots. For scientists, one way to become aware of them is to listen to people outside the academic bubble. I discuss examples from social media and serendipitous fieldwork. Social media helps academics to connect to diverse audiences. On my research blog ideophone.org, I have used the interaction with readers to refine research questions, tighten definitions, and explore new directions, but also to connect science and art. In linguistic and ethnographic fieldwork in Ghana, I have let serendipity shape my research. Unexpected questions and bold initiatives from locals led me in directions I would never have anticipated on the basis of expert knowledge. Ultimately the involvement of lay people led to methodological innovations, changes of perspective, and most importantly, a host of new questions.

Hyperlinks for material mentioned

Convenors and speakers

Feedback

Thanks for the wonderful tweets — and feel free to get in touch!

A poster on ideophones

No matter how large or complex a PhD thesis, it should be possible to present an outline of the main argument on a simple poster. On that note, here’s a 1-page summary of some of the key findings from my thesis on the meaning and use of ideophones.

The occassion is a festive one: I’ve been awarded the Otto Hahn Medal from the Max Planck Society at their Annual Meeting in Potsdam. After receiving the medal, laureates were given the opportunity to present a poster summarising their research.

The Meaning and Use of Ideophones (poster)

Poster: The Meaning and Use of Ideophones in Siwu (click to enlarge)

Is this really a 1-page summary of a 300+-page thesis? Well, yes and no. Yes in the sense that the basic argument for ideophones as depictive words, and depiction as a significant strategy in language use, is key to the thesis. No in the sense that the poster makes no mention of the sketch grammar of Siwu or of the chapters on ideophones and iconicity, folk definitions, the language of perception tasks, the use of ideophones in special genres, the creation of ideophones, and the relation between ideophones and gesture.

For this poster I’ve picked the sorting task (diagrams visualise well) and the qualitative corpus analysis. It would be easy to make four different posters all making a similar kind of argument but using different empirical evidence. That is precisely the approach I’ve taken in the thesis: looking at ideophones from different perspectives and using different methods to arrive at a holistic understanding of the phenomenon.

Evolving words — now on DLC

“A struggle for life is constantly going on among quotations in academic writings. The better, the shorter, the easier forms are constantly gaining the upper hand and they owe their success to their own inherent virtue.”

Sounds familiar? Perhaps because it’s a variation on a bon mot attributed to Charles Darwin that you may have seen in any of a range of recent papers on how language evolves.

Darwin on Müller on Schleicher: "A struggle for life is constantly going on"

Darwin on Müller on Schleicher: “A struggle for life is constantly going on among the words and grammatical forms in each language.”

I just published a brief piece on this mutant quotation over at Diversity Linguistics Comment, the group blog initiated by Martin Haspelmath. Read it here.

*Grammatically judgements

I stumbled on a paper which is titled (according to the journal metadata and countless secondary sources) Grammatically Judgments and Second Language Acquisition. Read again if you didn’t spot the grammatically error in there.

I was just about to add it to my Zotero collection of articles with recursive titles when I decided to check whether it was really true — and alas, it was not. If you open the PDF (or look up the good old printed issue) you find that the title is actually spelt correctly.

*Grammatically judgements

No *grammatically judgements in this title

Dang! Well, good for the author that his title doesn’t feature such an embarrassing error. Even so, in these digital times, a metadata error like this reflects almost just as badly on authors, and may be just as hard to fix when it’s been propagated long enough through official channels (even with the DOI you end up with the wrong title). It’s long been known  that Google Scholar can be hopeless and misleading when it comes to metadata, but where’s our hope if even the journal themselves can make errors like this?

As a typo, “grammatically” for “grammaticality” is common enough, but it occurs mainly in miscitations by others of works like Schütze’s (1996) monograph on methodology. Below I provide the correct references for the studies cited in this posting. Hopefully.

*Edit: Gaston Dorren points out that I introduced another mutation in the title: adding an “e” in judgement. This is due to the fact that I’m most accustomed to British spelling, where judgement is more common than judgment. I’ll leave it like this for posterity.

References

 1. Ellis, Rod. 1991. “Grammaticality Judgments and Second Language Acquisition.” Studies in Second Language Acquisition 13 (02): 161–186. doi:10.1017/S0272263100009931.
 2. Fischer, Carolyn. 2001. “Read this paper later: procrastination with time-consistent preferences.” Journal of Economic Behavior & Organization 46 (3): 249–269. doi:10.1016/S0167-2681(01)00160-3.
 3. Fromkin, Victoria A. 1975. “A linguist looks at ‘a linguist looks at “schizophrenic” language’.” Brain and Language 2: 498–503. doi:10.1016/S0093-934X(75)80087-3.
 4. Schütze, Carson T. 1996. The Empirical Base of Linguistics: Grammaticality Judgments and Linguistic Methodology. Chicago: University of Chicago Press.

Preview: a 1913 map of the Togo Hills

With the help of the Radboud University and MPI Nijmegen librarians I’ve been tracking down an obscure but historically important map of the Togo Hills area in eastern Ghana. It’s a pretty large map, originally made available as an Appendix to a 1913 issue of the Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten. I plan to make the whole thing available to the broader public in May on the occasion of a workshop celebrating 10 years of research on the GTM languages in Leiden.

But I can’t resist offering a sneak preview to show the amazing level of detail on this map. Here is a cut out showing part of Akpafu, with today’s Akpafu-Todzi on the extreme right (click the map to enlarge).

Part of Akpafu on a 1913 German map

Part of Akpafu on a 1913 German map

Continue reading

Magritte on Words and Images (PDF)

La trahison des images (Magritte 1928-1929)

La trahison des images (René Magritte)

Magritte’s best known work by far is of course his drawing of a pipe with the text Ceci n’est pas une pipe. He made several versions over the years, but the work originated in 1928 or 1929. The title Magritte gave to this painting is La trahison des images — the treachery of images.

Less well known is the fact that in the same year, Magritte published an intriguing article in the surrealist journal La révolution surréaliste, entitled Les mots et les images. This article shows that the phenomenon so playfully taken up in La trahison des images was only one element of a larger set of problems in verbal and visual representation occupying Magritte. Here’s the first page:

Magritte 1929, p. 32

Magritte,  1929, Les mots et les images, p. 32

Magritte’s article offers 18 panels dealing with different aspects of the relation between words, images, and reality. As a succinct overview, it is extremely effective. I have used it in my own work to clarify the distinction between depiction and description.

While Magritte’s 18 sketches have been reproduced in several places (e.g. French version, English version), the original is somewhat hard to find on the interwebs. Which is why I’m sharing it here. Use the JPG versions below, or download the PDF here. Enjoy!

References

Magritte, René. 1929. “Les Mots et les Images.” La Révolution surréaliste 12: 32–33. (PDF)