Sounding out ideas on language, vivid sensory words, and iconicity

Erkenning en waardering voor schapen met vijf poten

Terwijl er lustig gefilosofeerd wordt over het verlichten van de rat race mag de jongere lichting op 5 borden tegelijk schaken!

Een verbreding van hoe we erkennen en waarderen kan ik alleen maar toejuichen, maar ik heb nog niet vaak gehoord over één van de meest voelbare bijeffecten voor de jongere lichting academici nu: van ons wordt verwacht dat we op álle fronten goed scoren.

Dat zegt niemand zo natuurlijk maar is een eenvoudig gevolg van het feit dat we beoordeeld worden door senioren met verschillende referentiekaders. Tegenover elke Erkennen & Waarderen-adept staat een dinosaurus die watertandt bij publicaties in tijdschriften met een hoge impact factor (IF).

Tegenover elke team science-fan staat iemand die vraagt, maar waar zijn de first-author publicaties? De één waardeert goede onderwijsevaluaties, een ander knikt minzaam maar zegt dat ‘ie nog wel wat meer leiderschap wil zien. En waar is de public outreach?, zegt de volgende.

Dát bonte gezelschap reviewt onze artikelen, beoordeelt ons voor promoties, beurzen, en prijzen, geeft wel of niet groen licht bij vooraanvragen. Dus, terwijl er lustig gefilosofeerd wordt over het verlichten van de rat race mag de jongere lichting op 5 borden tegelijk schaken!

Instellingen mogen Erkennen & Waarderen dan beamen, maar bieden nauwelijks ruimte voor kwalitatief verschillende carrierepaden, want Uniforme Functieprofielen. Excellente docenten worden nog steeds onderworpen aan schadelijke flexwetgymnastiek, tenzij ze misschien excellent publiceren, want rankings.

Wie veel outreach doet mag shinen in het jaarverslag, maar het gaat wel af van je onderzoekstijd — niet je onderwijstijd natuurlijk want want we worden betaald voor het afleveren van studenten, niet het vergroten van begrip. ¯\_(ツ)_/¯

Om een beursaanvraag te mogen schrijven moet je ervaring naadloos passen bij onze onderwijsbehoefte. Maar om kans te maken op die beurs moet je vooral goed publiceren. En oh, vergeet niet die samenwerking met het bedrijfsleven in je narratieve CV, daar houdt de commissie zo van.

Het gevolg: waar eerder gezocht werd naar 5 high IF-papers is er momenteel vooral vraag naar schapen met 5 poten. En dat was volgens mij precies níet de bedoeling van Erkennen & Waarderen. Ik heb geen oplossingen, het is slechts een observatie.

(Oorspronkelijk gepubliceerd als draadje.)

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *