Sounding out ideas on language, vivid sensory words, and iconicity

Wetenschapper+Weblog

Gisteren was ik op de eerste vakconferentie Wetenschapscommunicatie in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Samen met een aantal collega’s sprak ik in een sessie over ‘wat motiveert wetenschappers?’. Mjin bijdrage ging over Wetenschapper + Weblog. Hier is mijn boodschap in 79 woorden:

Bloggen is geweldig, roept de technofetisjist. Zonde van de tijd, bromt de technopessimist. Als bloggende wetenschapper laveer ik tussen beide extremen door. Ik geef een eerlijk overzicht van de kosten en baten van zes jaar onregelmatig bloggen. Hoe schrijf je over onderzoek, wie wil je bereiken, en wat kun je leren van je lezers? Uiteindelijk komt het neer op mindful gebruik van technologie: wie snapt hoe bloggen werkt kan er zijn voordeel mee doen — als wetenschapper en als communicator.


De presentatie was een pechakucha van maar zes minuten. In plaats van de slides zonder context te delen zal ik de gemaakte punten één voor één toelichten in een serie van tweets.


One response to “Wetenschapper+Weblog”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *